Kliknij aby
zmienić schemat
kolorów na stronie
Co w zapisie nutowym powoduje znak # ?
obni?enie d?wi?ku o pó? tonu">
podwy?szenie d?wi?ku o pó? tonu">
przed?u?enie d?wi?ku o pó?nut?">
 Odpowiedzi poprawne:  Odpowiedzi błedne:  W sumie: 19/74

R E K L A M A