Kliknij aby
zmienić schemat
kolorów na stronie
Dawny ludowy instrument smyczkowy maj?cy 2 struny to:
dudy">
burczybas">
g??le">
 Odpowiedzi poprawne:  Odpowiedzi błedne:  W sumie: 5/74

R E K L A M A