Kliknij aby
zmienić schemat
kolorów na stronie
Wysoki g?os ch?opi?cy, w muzyce dawnej stanowi? najwy?szy g?os w chórze to?
dyszkant">
falset">
sopran">
 Odpowiedzi poprawne:  Odpowiedzi błedne:  W sumie: 72/74

R E K L A M A