Kliknij aby
zmienić schemat
kolorów na stronie
Jak inaczej mówi si? na skal? pi?ciostopniow? ?
pentatonika">
pentafonia">
paktofonika">
 Odpowiedzi poprawne:  Odpowiedzi błedne:  W sumie: 62/74

R E K L A M A