Kliknij aby
zmienić schemat
kolorów na stronie
Podstawowy interwa? muzyczny sk?adaj?cy si? z 12 pó?tonów to:
sekunda">
oktawa">
nona">
 Odpowiedzi poprawne:  Odpowiedzi błedne:  W sumie: 11/74

R E K L A M A