Kliknij aby
zmienić schemat
kolorów na stronie
Jak inaczej nazywamy gam? durow??
molowa">
majorowa">
minorowa">
 Odpowiedzi poprawne:  Odpowiedzi błedne:  W sumie: 01/74

R E K L A M A