Kliknij aby
zmienić schemat
kolorów na stronie
Jak nazywa si? zapis nutowy utworu muzycznego wykonywanego przez zespó? muzyków ?
ritenuto">
parafraza">
partytura">
 Odpowiedzi poprawne:  Odpowiedzi błedne:  W sumie: 060/74

R E K L A M A